Hajdu Ildikó

Pszichológus, pár- és családterapeuta, sématerápiás konzultáns jelölt, mediátor

A Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem okleveles pszichológusként. Már egyetemi képzésem alatt is az intézményben működő diák önsegítő csoport tagjaként egyéni konzultációk keretében segítettem a gyakran életvezetési krízisben, valamint pályaválasztási ill. párkapcsolati elakadásban lévő hallgatók útkeresését. Az elsősorban felnőttekkel folytatott egyéni tanácsadások során pszichodinamikus megközelítéssel dolgozom, tudásomat pedig jelenleg a sématerápiás módszertan eszköztárával fejlesztem tovább.

Családterapeutaként hiszek abban, hogy mindannyian a számunkra fontos emberek tükrében értelmezzük és értékeljük önmagunkat. Valamennyien az életünket átszövő kapcsolati hálók részeként együtt rezgünk a párunk, gyermekeink, szüleink, egyéb családtagjaink finoman hangolt működésével, akarva vagy akaratlanul reagálunk, formálódunk ebben az összetett valóságban. A közös munkában arra törekszem, hogy ennek a valóságnak egyre nagyobb szelete váljék megismerhetővé, tudatossá. A családtagok együttműködése révén lehetőség nyílik arra, hogy a családi rendszer egésze gyógyuljon, és úgy változzon, hogy az egyének önmagukkal és családtagjaikkal megértésben és harmóniában tudjanak együtt élni, segítve egymás fejlődését.

Párokkal folytatott munkámban kiemelt szerep jut az érzelemfókuszú terápiás módszertan (ÉFT) megközelítésének. A folyamatban legfontosabb feladatomnak azt tekintem, hogy egy olyan elfogadó légkör alakuljon ki, amelyben a pár tagjai fel tudják vállalni és meg tudják osztani egymással érzéseiket, kétségeiket. Igyekszem segíteni a párok tagjait abban, hogy felismerjék és elfogadják egymás alapvető emberi szükségleteit, amellyel párjukhoz való kötődésük és kapcsolati dinamikájuk egy egészségesebb szintre léphet.

Mediátorként szintén nagy hangsúlyt fektetek a rendszermegközelítésre. Arra törekszem, hogy a segítséget kereső felek egymást emberi hangon megszólítva, közösen találjanak számukra és a másik fél számára is vállalható, elfogadható megoldást vitás, konfliktusos kérdéseikben, amely fontos alapjává válhat jövőbeni zökkenőmentesebb együttműködésüknek.

Képzések

 • Okleveles pszichológus - Károli Gáspár Református Egyetem
 • Családterapeuta - Magyar Családterápiás Egyesület
 • Érzelmekre Fókuszáló Terápia - ICEEFT és EFT Alapítvány
 • Hold Me Tight - Ölelj át! Csoportvezető - EFT Alapítvány
 • Sématerápiás Konzultáns Képzés (folyamatban: konzultáns jelölt) - ISST Sématerápia és Tréning Központ Budapest (Bálint Andrea)
 • Mediátor - Akkreditált Mediátor Képzés (Szabóné Bánfalvi Katalin - Dr. Ferenczi Andrea PhD)
 • Egyéni és Közös rajvizsgálat - Dr. Vass Zoltán

Tudományos munkák, publikációk, előadások

 • Psychologia Hungarica Caroliensis folyóirat: "Múlt és jelen összefonódásai a párkapcsolatban és az anyaságban"(Társszerző: PhD Hadházi Éva)
 • TDK: "Az anyai identitás megélése és útkeresés az életközép idején"
 • XXII. MPT Országos Tudományos Nagygyűlés Szekció: A képi kifejezéspszichológia új irányai (Mentor: Dr. Vass Zoltán) "Szociogram kinetikus iskolarajz segítségével"
 • Szakdolgozat: Iskolai erőszak

Workshopok, konferenciák

 • A felnőtt kötődés elmélete mint iránytű a pszichoterápiás beavatkozásokhoz - Dr. Susan Johnson
 • Hogyan dolgozzunk az EFT módszerével hűtlenség és megcsalás esetén? - Dr. Scott Wooley
 • Hogyan dolgozzunk a szexualitást érintő problémákkal és a függőségekkel az EFT módszerével- Dr. Scott Wooley
 • Addikciók és függőség a családban és a párkapcsolatban - Dr. Csonka Judit, Dr. Widder Szilvia
 • Család- és párterápia AD, HD vagy ADHD-s családtag(ok)kal - Dr. Komlósi Piroska, Dr. Csíky Miklós
 • Sémamódok - prof. David Edwards
 • Imaginációs átírás - Bálint Andrea

informacio@csaladesparterapiak.hu