GYERMÁN KATALIN

Gyermán Katalin

Pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, pár - és családterapeuta jelölt

Szakpszichológus diplomámat az ELTE-n szereztem krízistanácsadás szakirányon. A család-és párterapeuta képzés utolsó, vizsga előtti szakaszában járok a Magyar Családterápiás Egyesület képzésén. Az egyetemi évek alatt lehetőségem nyílt elsajátítani a Rajzelemzési Intézet munkatársaként a rajzelemzés pszichológiai alkalmazásának módszereit. Emellett a Magyar Hipnózis Egyesület képzésén megismertem az NLP módszerének alapjait.

Eddigi szakmai tapasztalataimat gyermek és felnőtt egyéni tanácsadás, valamint a család - és párterápia területén szereztem. Korábban iskolapszichológusként, jelenleg nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológusként felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt foglalkozom. Pályafutásom során mindig törekedtem a rendszerszemléletre. Az embert saját egyéni fejlődése mellett kapcsolatain keresztül is szemlélem. Ez a két nézőpont segít abban, hogy olyan egyensúlyt alakítsunk ki a legfontosabb kötelékekben, ami hosszabb távon is segít működtetni az elért változásokat. A közös munkában az összhang megtalálása, finom hangsúlyok megteremtése jelenti számomra a motivációt. Olyan elfogadó légkör megteremtésére törekszem, ahol a résztvevők bátran megnyílhatnak változási törekvéseik érdekében és lehetővé válik az erőforrások megtalálása. Hitelességem, szakmai személyiségem fejlesztése érdekében magam is rendszeresen szupervízión, szakmai önismereten veszek részt.

katalin.gyerman@csaladesparterapiak.hu, 06 30 670 60 86